Yazı İçeriği
Pankreas kanseri türleri Pankreas kanseri neden olur? Pankreas kanseri belirtileri Pankreas kanseri tedavisi Pankreas kanseri ameliyatı Pankreas kanseri son evrede tedavi

Pankreas kanseri nedenleri

Midenin gerisinde yer alan pankreas, sindirim için gereken enzimleri ve şekeri ayarlayan hormonları (insülin) salgılayan bir bezdir. Baş, gövde ve kuyruk kısımlarından oluşan bu salgı bezinin baş kısmı on iki parmak bağırsağına komşudur ve pankreas kanalı, safra kanalı ile birlikte on iki parmak bağırsağına salgısını boşaltır. Karaciğere, bağırsaklara, böbreklere ve vücudun alt kısımlarına kan taşıyan damarlar pankreasın hemen yakınında yer alır. Pankreas kanseri bu bezde tümörlerin oluşmasıyla meydana gelir.


Pankreas kanseri türleri

Pankreas kanserinin değişik tipleri olmasına rağmen en sık görülen tipi duktal adenokarsinomdur. Pankreas kanalını döşeyen hücrelerden gelişen bu tür tüm pankreas kanserlerinin yüzde 80’ini oluşturur. Nöroendokrin tümörler ise hormon salgılayan hücrelerden gelişir ve daha az oranda görülür. Bu tip tümörler daha ılımlı seyir gösterir.

Pankreas kanseri neden olur?

Sigara, ileri yaş, fazla kilo, ailede pankreas kanseri hikayesi olması ve kronik pankreatitler (pankreas iltihabı) bu kanserin gelişimi için risk faktörleridir.

Pankreas kanseri belirtileri

Pankreas kanserinin erken dönemlerinde spesifik bulgusu olmadığı için, erken dönemde tanınması biraz zordur ve genelde ilerlemiş evrelerde tanı konulur. Erken evre pankreas kanseri, kontrol programlarında veya başka hastalıklar için inceleme yapılırken tesadüfen yakalanır. Genellikle iştah kaybı, hazımsızlık, yeterli beslenmeye rağmen kilo kaybı, bulantı-kusma, kabızlık ve ishal atakları, kuşak bağlanmış şeklinde karın-sırt ağrısı ve sarılık bu hastalığın belirtileri arasındadır. Ağrı sırt üstü yatınca daha da şiddetlenme eğilimindedir.

Pankreas kanseri tedavisi

Pankreas kanserinin teşhisinde, kan testleri, tümör belirleyicileri, ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi, magnetik rezonans görüntüleme (MR), pozitron emisyon tomografisi (PET-BT) ve biyopsi kullanılır. Bu testlerle hastalığın yaygınlığı belirlendikten sonra tedavi planı yapılır. Erken evre pankreas kanserlerinde her zaman biyopsi ihtiyacı olmayabilir, doğrudan cerrahi tedavi uygulanabilir. Şüpheli durumlarda veya ilerlemiş evrelerde tedavi planı için biyopsi gereklidir. Genellikle tedavi planları, cerrahın, medikal onkolog ve radyasyon onkoloğunun, görüntüleme uzmanı (radyolog ve nükleer tıp uzmanı) ve patoloğun katıldığı tümör konseylerinde yapılmalıdır.

Pankreas kanseri ameliyatı

Hastalığın erken dönemde temel tedavisi cerrahidir. Tümörün yerleşim yerine göre cerrahi tedavi planı yapılır. Bu hastalarda çıkan patoloji sonucuna göre gerekirse kemoterapi ve/veya radyoterapi uygulanabilir. Metastaz yapmamış (4’üncü evre olmayan) ancak bölgesel olarak ilerlemiş ve cerrahi tedavinin yapılmasının zor olduğu kişilerde önce kemoterapi ve/veya radyoterapi yapılarak, tümör küçültülüp cerrahi tedaviye hazır hale getirilebilir.

Pankreas kanseri son evrede tedavi

Metastaz yapmış, yani 4’üncü evre pankreas kanseri olan kişilerde tedavi kemoterapidir. Kişinin yaşı, genel durumu, ek hastalıkları dikkate alınarak kemoterapi şeması seçilir. Genç ve genel durumu iyi olanlarda yoğun kemoterapiler seçilirken, ileri yaş, genel durumu iyi olmayan ve ek hastalıkları olanlarda daha hafif tedaviler seçilir. Pankreas kanseri 4’üncü evre olan kişilerde kemoterapilerdeki gelişmelere rağmen, tedavi başarıları genellikle sınırlıdır. Pankreas kanserinde kemik ve beyin metastazı gibi durumlarda ise bölgesel radyoterapiler şikayetleri geriletme konusunda yardımcı olur. İlerlemiş ve tedavi seçenekleri tükenmiş kişiler içinse yaşam kalitesini artırmak amacıyla ağrı tedavisi, beslenme ve diğer destek tedaviler uygulanır.