Yazı İçeriği
Nakil mi, ameliyat mı? "Karaciğer tümörleri" yakın takip ister!

Karaciğer kanseri belirtileri

Hepatit virüsünün varlığı, karaciğer kanserine neden olabilir. Bu yüzden kanında virüs bulunan veya kronik karaciğer hastalığı olan herkes, karaciğer kanseri açısından risk altında olabilir ve düzenli aralarla takip edilmeleri gerekir.

Karaciğer kanseri erken dönemde bir bulgu vermeyebilir. Kitle çapı büyüdükçe karnın sağ tarafında yaygın bir ağrı ortaya çıkar. Ağrının dışında kanama, ses kısıklığı, nefes darlığı, iştahsızlık, halsizlik, sarılık ve sıvı birikmesi gibi semptomlarla kendini gösterir. Karaciğer kanseri belirtileri genellikle hastalığın ilerlemiş evrelerinde ortaya çıktığı için, risk taşıyanlar yılda bir kez muayene olarak erken teşhisle hayata döndürülebilir.

Karaciğer kanseri tanısı, görüntüleme yöntemleri ile konur.

Karaciğerdeki tümör:

  • Ultrasonografi
  • Bilgisayarlı tomografi
  • ve manyetik rezonans ile saptanabilir.

Ayrıca kan alınarak vücuttaki alfa feto protein (AFP) düzeyi ölçülür. AFP düzeyi karaciğer tümörlerinde yükselen bir belirteç olarak kabul edilir.


Nakil mi, ameliyat mı?

Karaciğer kanserlerinde farklı tedavi yöntemleri kullanılır:

1. Karaciğer fonksiyonlarının yeterli olduğu ve kitlenin çıkarılabileceği kişilerde ameliyat tercih edilir.

2. Tümörün karaciğer içinde sınırlı olduğu siroz rahatsızlığı olanlara karaciğer nakli gerekir.

3. Ameliyata uygun olmayan kişilerde kemoembolizasyon yöntemi uygulanabilir. Bu yöntemde; karaciğer atardamarının içine ilaç verilir. Böylece kitlenin büyümesi sınırlandırılır.

4. Diğer yöntemler ise alkol enjeksiyonu, radyofrekans ablasyonu ve kriyoterapidir. Bunların tümünde kitleye lokal olarak ısı, soğutma veya kimyasal etki uygulanarak tümör dokusunun ölmesi sağlanır.

"Karaciğer tümörleri" yakın takip ister!

Hepatit veya siroz zemininde gelişen karaciğer tümörleri tedavi edildikten sonra tekrarlama eğilimi taşır. Bu nedenle tedavi sonrası yakın izleme gerekir. Karaciğer dokusu bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans ile takip edilir. Yeni bir kitle ortaya çıktığında yeniden cerrahi girişim veya lokal tedavilerden birisi planlanır. Karaciğer nakli yapılan kişiler ise tekrarlama olasılığına karşı yakından takip edilir.