Yazı İçeriği
Kasıktan anjiyo Klasik anjiyografi nasıl uygulanır? El bileğinden anjiyografi El bileği anjiyografisi ile ilgili merak edilenler Koldan anjiyo Klasik ile el bileğinden anjiyografinin arasındaki farklar

Anjiyo nedir?

Kalp damar hastalıklarının teşhis edilmesinde anjiyografi uygulanır. Büyük önem taşıyan ve eskiden kasıktan yapılan anjiyo girişimleri, klasik yöntemin dışında el bileğinden de uygulanabilir.


Kasıktan anjiyo

Klasik anjiyografi, koroner arter darlığının anatomik yapısını incelemede ve ek teknikler ile fonksiyonel değerlendirmede en güvenilir yöntem olarak kabul edilir. Klasik anjiyografi, yapılan diğer testlerde yüksek riskli koroner damar tıkanıklığı şüphesi çıkan hastalarda, stent veya balon anjiyoplasti planlanan hastalarda ya da acil kalp krizinde tanı ve tedavi amacıyla uygulanır.

Klasik anjiyografi nasıl uygulanır?

Klasik anjiyografi işlemi, kasık damarından, kol damarından veya el bileği damarlarından kalbe kadar ilerleyen kateterler yardımıyla yapılır. Sterilizasyon sağlandıktan sonra lokal anestezik maddeler ile giriş bölgesi uyuşturulur. İşlem sırasında ağrı duyulmaz, sadece radyoopak maddesinin hastanın damarına verilmesi sırasında bir defalık kısa süreyle vücutta bir sıcaklık oluşur. Bu işlem sırasında hastanın kalbindeki bazı boşluklardan veya damarlardan basınç ve kan örnekleri alınır, radyoopak madde verilerek damarların ve kalbin tamamen görüntülenmesi sağlanır.

El bileğinden anjiyografi

İşlem sırasında stent takılabilen el bileğinden anjiyo için ön hazırlık gerekmediğinden, hasta işlemin yapılacağı hastaneye anjiyo saatinde gelebilir. Hastanın bu yönteme uygun olup olmadığını anlamak için önce ‘allen’ adlı bir test uygulanır. Bu test ile eldeki kan dolaşımının uygunluğu araştırılır. Anjiyo için işlem yapılacak bölge lokal olarak uyuşturulur. Kesinin çok küçük olmasıyla hasta bu sırada ağrı hissetmez. Ardından anjiyo işlemi uygulanır.

El bileği anjiyografisi ile ilgili merak edilenler

  • Hastaların anjiyo öncesinde hazırlanması gerekmez.
  • Hastaların yüzde 99’una uygulanabilir.
  • Kilo problemi olan hastalarda da kolaylıkla uygulanabilir.
  • Kan sulandırıcı ilaç kullananlar için daha uygun bir yöntemdir.
  • Damarda şişlik, morarma ve yırtılma riski yoktur.
  • Sonda takılmasına gerek kalmaz.
  • Kum torbası kullanılmaz.
  • Hasta yemeğini kendisi yiyebilir.
  • Anjiyo işleminden sonra hasta ayağa kalkabilir.

Koldan anjiyo

Hastanın kasık bölgesindeki damarlarda bir tıkanıklık varsa veya aşırı kilo nedeniyle kasık bölgesinin kullanımı uygun değilse kol damarı kullanılabilir. İşlem yapılacak bölge, lokal olarak uyuşturulur. Küçük bir kesiden işlem uygulanır. Kesinin çok küçük olması sayesinde hasta, işlem sırasında ağrı hissetmez. İşlem sonrasında hastanın bileğine bileklik benzeri bir materyal takılır. Taburcu olurken bu materyal çıkarılır ve hastanın işlem yeri bandajlanır.

Klasik ile el bileğinden anjiyografinin arasındaki farklar

Klasik anjiyografi deneyimli merkezlerde ve deneyimli kişilerce yapıldığında çok düşük (<%0.1) ölüm riski taşır. En sık karşılaşılan komplikasyonlar kasık damarında çıkan sorunlardır. Ancak bunlar geçici komplikasyonlar olup nadir olarak müdahale gerektirir. İşlemden sonra seçilen yönteme göre değişebilen 2-6 saat hastanede gözlem süresi gerekir ve bu sürede damara giriş yerinde tampon yapılmak suretiyle kanama engellenir. El bileğinden anjiyografi hastalarının damar komplikasyonları çok daha az olur. Hasta işlemden sonra isterse oturabilir, tuvalet ve yemek ihtiyaçlarını dolaşarak rahatlıkla giderebilir. Hasta aynı gün yürüyerek, arabasını kullanarak evine veya işine rahatlıkla gidebilir. Nadiren el bileği damarında sorunlar olur.