Yazı İçeriği
Unutkanlık Alzheimer için ilk işaret Alzheimer’ın üç evresi

Alzheimer nedir?

Yaşadığınız basit unutkanlıkları hala ciddiye almıyor musunuz? Orta yaşları yaşamanıza rağmen unutkanlığa aldırış etmiyor musunuz? Unutkanlığınıza ciddiye almanızın zamanı çoktan gelmiş olabilir. Çünkü Alzheimer hastalığı kapınızda olabilir. Alzheimer, öncelikle bellek işlevleri ile ilgili beyin hücrelerinin ölümü sonucu oluşan ve kesin nedenleri bilinmeyen bir rahatsızlıktır. Risk faktörleri arasında ilk sırada yaş, sonrasında genetik yatkınlık, inme, kafa travması ve kadın cinsiyeti yer alır. Alzheimer bellek ile bilişsel işlevlerde ilerleyici bir kötüleşmeyle seyrederek zamanla kişinin günlük işlevlerini bile yerine getiremeyecek duruma gelmesine ve zamanla yatağa bağımlı olmasına neden olabilir.


Unutkanlık Alzheimer için ilk işaret

Yeni bilgiler edinmek için eskiden herhangi bir dosyayı veya kitabı bir kez okumanız yeterli olurken, öğrendiğiniz bilgileri unuttuğunuz için artık tekrar gözden geçirmek zorunda kalabilirsiniz. Bu tür basit unutkanlıklarınızı hafife almayıp, mutlaka bir nöroloji uzmanına başvurmanızda fayda var. Çünkü özellikle 30-40’lı yaşlarda başlayan ve genellikle “iş yoğunluğundan” veya “strestendir” diyerek geçiştirilen basit unutkanlıklar aslında Alzheimer’ın ilk uyarısı olabilir. Ancak çoğu zaman iş ve sosyal yaşamda henüz ciddi bir gerileme olmadığı için Alzheimer’ın ilk belirtisi genellikle gözden kaçabilir.

Alzheimer’ın üç evresi

Alzheimer erken dönem, orta dönem ve ileri evre olmak üzere 3 aşamada gelişir. Hastalığın evreleri şöyle sıralanabilir: 

1. Evre: Basit unutkanlıklar ortaya çıkar

Unutkanlık yaşlılığın doğal bir sonucu olarak görüldüğü için ‘erken evre’, genellikle gözden kaçırılır. Erken evrenin ilk belirtisi, basit unutkanlıklardır. Önce beynin kayıt işlevi olumsuz etkilenir. Kişi yeni bilgileri öğrenmekte zorlanır ve yakın dönemde yaşadığı olayları unutur. Mantık yürütme ile entelektüel becerisi de bozulmaya başlar, bunun sonucunda kendini yavaş yavaş sosyal hayattan izole eder.

2. Evre: Yakın geçmişi unutur, kelime hazinesi azalır

Orta evrede, yakın dönem hafıza yeteneği belirgin derecede bozulduğu için kişi aynı soruyu defalarca sorabilir. Zaman ve mekansal bellek de bozulmaya başlar; kişi bulunduğu ortamda kaybolabilir ve sık sık “Biz neredeyiz?” diye sorabilir. Mantık yetisi de bozulur ve neredeyse hiçbir konuda karar veremez hale gelir. Orta dönemde en çok dikkat çeken şey ise dil işlevinin bozulmasıdır. Alzheimer olan kişi ilk dönemler kelimeleri bulmakta zorlanabilir. Zamanla kelime hazinesi azalır ve daha az kelimeyle, basit ve kısa cümleler kurmaya başlar. Bu dönemde Alzheimer olan kişi en yakınlarını bile tanıyamayabilir. 

3. Evre: Bakıma muhtaç olur

Üçüncü evrede Alzheimer olan kişinin beyni artık hiç kayıt yapamaz hale gelir. Sadece yakın geçmiş değil, yıllar öncesinde yaşananlar da hafızadan silinmeye başlar. Dil işlevlerinde ciddi bir bozulma olur; Alzheimer olan kişi tek tük kelimelerin dışında konuşamaz ve söylenenleri anlayamaz. Yemek yemek, yürümek, alışveriş yapmak ve yıkanmak gibi günlük işlevlerini tek başına yapamaz, bakıma ihtiyaç duyar. Zamanla yatağa bağımlı hale gelebilir.